شرکت رادمهر سبز در سال 1378 توسط متخصصين با سابقه و مجرب در امر تغذيه گياهی و توليد  كودهاي شيميايی در استان تهران تأسيس شده و تحت نظارت موسسه تحقيقات خاك و آب به فعاليتهای تحقيقاتی ، خدماتی و مشاوره كشاورزی پرداخته است .

حاصل تحقيقات و تجربيات طولانی مدت اين شركت به طراحي و توليد انواع كودهاي جامد اختصاصی و عمومی منجر گشته است .

از سال 1378 ، قراردادهای اين شركت با شركت خدمات حمايتی كشاورزی برای توليد محصولات مختلف از جمله كود كامل ماكرو و كود ميكرو معدنی آغاز شده و تاكنون متجاوز از 100 هزار تن از اين محصولات توليد و تحويل گرديده است .

درحال حاضر شركت رادمهر سبز در زمينه هاي زير فعاليت مي كند:

 امكان توليد كود كامل ماكرو گرانوله توسط خط مكانيزه به ميزان 240 تن در روز -ساليانه 80 هزار تن

توليد كود ماكرو آبياري

ترويج روشهاي كود آبياري

توليد كودهاي آلي غني شده با عناصر ماكرو و ميكرو به ميزان 200 تن در روز

همچنين امكانات و دانش فني توليد ميكرو كامل معدني ، گوگرد گرانول ، كلاتهاي آهن و روي و مس و منگنز و ... در اين شركت وجود دارد

علاوه بر اين بخش خدمات و تحقيقات اين شركت در زمينه هاي زير فعال مي باشد

 آزمايشگاه و كلينيك گياهپزشكي

تشخيص و كنترل بيماريهاي گياهي

  مشاوره كنترل آفات

مشاوره تغذيه گياهي و ساير مسائل باغباني و زراعت

 آزمايشگاه تجزيه آب ، خاك ، گياه و كود به همراه تفسير نتايج و توصيه براي مصرف بهينه كود و اصلاح خاك

 اجراي طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي و طراحي و توليد كود براساس نتايج اين تحقيقات و همكاري با موسسات و مراكز تحقيقاتي

 تحقيق و آزمايش جهت دستيابي به دانش فني توليد مواد شيميايي كشاورزي و ايجاد پايلوت توليد