کودهای کشاورزی :

کود ماکرو کامل

کود پتاسیم منیزیم

کود فسفات آلی

کود بیوفسفات طلایی

کود گوگرد آلی

کود گوگرد کشاورزی

کود گوگرد پودری

کود سوپرقسقات ساده

کود فسفات منیزیم

کود کامل آلی

کود مرغی غنی شده

کود حیوانی

کود میکرو

کود آلی

کود آلی پتاسه

کود تخصصی

کود ترکیبی

کمپوست گیاهی

 

مواد معدنی :

بنتونیت

زئولیت

کائولن

باریت

خاک فسفات